O autorce

O AUTORCE MAGNETŮ

Jmenuji se Martina Křivková, vystudovala jsem magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně a Specializační studium logopedů ve školství. Začala jsem pracovat v oboru logopedie. Dlouhodobě poskytuji metodické, diagnostické a terapeutické poradenství. Formou přednášek se snažím předávat zkušenosti pedagogům i rodičům. V logopedické praxi jsem pochopila, že dětem velmi pomáhá, pokud jim umožníme zapojit více smyslů. Každý den sleduji, že je to prospěšné pro jejich správný řečový vývoj. 
 
Vyšla jsem z této zkušenosti a postupně vytvářím velkoplošné obrázky, které se přikládají na magnetickou stěnu. Děti nemusí sedět jen u stolu, ale mohou využít prostor, což je pro ně přirozené. Zapojí zrak, sluch, hmat a pohyb. Ukázalo se, že tento postup jim vyhovuje a umožňuje jim rozvíjet všechny jazykové roviny (slovní zásobu, gramatiku, výslovnost a sociální užití řeči). Nezanedbatelné je i posilování jejich kreativity a fantazie. Velkým přínosem je i využití obrázků při skupinové práci.  Můžete si vyzkoušet některé mnou ověřené náměty. Děti kooperují a doplňují se. Jsou rády, když se „učí“ poznávat svět hravou formou. Na nás dospělých je, jim tyto cesty ukázat a o to se snažím svými obrázky a metodickými postupy. Je fajn, že zpětná vazba od dětí přichází a já tedy vím, proč to dělám. Samy mi dávají další podněty: „Ještě by tam měl být…“. 
 
Předkládám první soubor „MĚSTO“, na který budou navazovat okruhy „JARO“, „LÉTO“, „PODZIM“, „ZIMA“ a „KOMUNIKAČNÍ MAPY“ (spojení obrazu a textu – komiksy). Pojďte si s dětmi vyprávět, tvořit příběhy, uveďte „město“ do pohybu, pracujte s časem, prostorem a dejte jim příležitost pro …
 
 Co potřebujete? 
1. Stěnu (magnetický nátěr)
 2. Obrázky
 3. Čas, který věnujete dítěti a vytváříte s ním nové příběhy, které jsou pokaždé jiné
 
 Co říci na závěr? Přeji Vám všem radost, ale i užitek ze společně prožitých chvil. 
 
Ty chvíle jsou teď, využijte je.